Avainsana: veturitallit

  • Merkitystä etsimässä ‑Taidenäyttely 16.9.

    Merkitystä etsimässä ‑Taidenäyttely 16.9.

    Tule mukaan nuorten toteut­ta­maan ilmai­seen taide­näyt­te­lyyn Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­le lauan­tai­na 16.9. klo 10–17. Digi-Inkin TAITO-ryhmän lahjak­kaat nuoret ympäri Suomen esitte­le­vät taide­teok­sis­saan näkemyk­sen­sä teemas­ta  “merki­tyk­sel­li­syys”.  Näytte­lys­sä on tarjol­la upeita taide­muo­to­ja moder­neis­ta digitaa­li­sis­ta maalauk­sis­ta perin­tei­siin runoi­hin. Näytte­lys­säm­me on kahvi­tar­joi­lu. Näytte­ly avoinna 16.9. klo 10–17Ilmai­nen sisään­pää­sy. Lämpi­mäs­ti terve­tu­loa! Kuva: Tanja Niemi

    Lue lisää