Avainsana: tiimi

 • Ink-tiimi on täynnä erilaisia mahdollisuuksia

  Ink-tiimi on täynnä erilaisia mahdollisuuksia

  Kevät on saapu­nut, kuten myös Music Against Drugs ry:n uudet Ink-tiimi­läi­set! Music Against Drugs on saanut kevään Ink-tiimi­jak­sol­le jälleen paljon lahjak­kai­ta nuoria, joiden yhteen hiileen puhal­ta­mi­nen on jo itses­sään taidet­ta. Kuten sanottu, yhdis­tys toimii mahdol­lis­ta­ja­na nuorten haaveil­le ja toiveil­le. Olipa nuoren unelma­na harjoit­taa valoku­vaus­ta, mielei­sel­lä instru­men­til­la soitta­mis­ta tai oman video­pe­lin tekemis­tä, siihen tarjo­taan mahdol­li­suus ja…

  Lue lisää

 • Kuulumisia tiimileiriltä

  Kuulumisia tiimileiriltä

  Yhteen kolah­te­le­via (enemmän­kin tömäh­te­le­viä) miekko­ja sekä eri muodos­tel­mis­sa lente­le­viä palloja… Muun muassa näistä koostui nelos­tii­min tiimi­lei­ri 22.–24.2., teemal­la Medie­val eli keskiai­ka. Teema kattoi aikalail­la koko leirin ohjatun vapaa-ajan toimin­nan ja ulottui jopa sattu­mal­ta molem­pien iltojen kortti­pe­lei­hin. Teeman tavoit­tee­na olikin bondata erilais­ten tiimi­läis­ten kanssa hauskan ja erilai­sen tekemi­sen merkeis­sä. Keski­viik­ko­aa­mu­na oli väsynyt­tä, monen­lai­sil­la fiilik­sil­lä sekä hyvällä…

  Lue lisää