Avainsana: projektityöntekijä

 • Haemme projektityöntekijää

  Haemme projektityöntekijää

  Haemme ammat­tiin opiske­le­vien päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­teen Projektityöntekijää (perhevapaan sijaisuus) Projek­ti­työn­te­ki­jä­nä työsken­te­let kolmi­vuo­ti­ses­sa kehit­tä­mis­hank­kees­sa (2023–2026), jonka tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä ammat­tiin opiske­le­vien keskuu­des­sa. Hankkees­sa suunnit­te­let ja toteu­tat toimin­taa ammat­tiin opiske­le­vil­le nuoril­le, tukena­si projek­ti­pääl­lik­kö ja myös koko muu työyh­tei­söm­me. Toimin­taa suunni­tel­laan…

  Lue lisää

 • Haemme projektityöntekijää

  Haemme projektityöntekijää

  Haemme ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le suunnat­tuun päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­teen Projek­ti­työn­te­ki­jää Työsken­te­let kolmi­vuo­ti­ses­sa kehit­tä­mis­hank­kees­sa (2023–2026), jonka tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä ammat­tiin opiske­le­vien keskuu­des­sa. Hankkees­sa pääset suunnit­te­le­maan ja toteut­ta­maan toimin­taa ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le nuoril­le yhdessä projek­ti­pääl­li­kön kanssa ja tukena­si on myös koko muu työyh­tei­söm­me. Toimin­taa suunni­tel­laan…

  Lue lisää