Avainsana: osallisuus

 • Osallistu taidenäyttelyyn omalla teoksellasi

  Osallistu taidenäyttelyyn omalla teoksellasi

  Digi-Inkin TAITO-ryhmä huipen­tuu yhtei­seen taide­näyt­te­lyyn ja nyt myös sinulla on mahdol­li­suus osallis­tua omalla teoksel­la­si! Tapah­tu­ma on 16.9. klo 10–17 ja tapah­tu­ma­paik­ka­na toimii Jyväs­ky­län Veturi­tal­lit. TAITO avaa teema­näyt­te­lyyn osallis­tu­mi­sen myös ryhmän ulkopuo­li­sil­le nuoril­le. Syksyn näytte­lyn teemak­si valikoi­tui “merki­tyk­sel­li­syys”. Jos siis teema puhut­te­lee sinua ja tahtoi­sit saada näkyvyyt­tä taiteel­le­si niin nyt on siihen oiva mahdol­li­suus. Teos voi…

  Lue lisää

 • Anna äänesi nuorille hyviä tekoja ‑kampanjassa

  Anna äänesi nuorille hyviä tekoja ‑kampanjassa

  Music Against Drugs ry on mukana Säästö­pan­kin Hyviä Tekoja ‑kampan­jas­sa. Hyviä tekoja ‑kampan­jan kautta haemme tukea nuorten yhtei­söl­li­syyt­tä ja osalli­suut­ta edistä­väl­le valoku­vaus­pro­jek­til­le, jonka aikana nuoret pääse­vät työsken­te­le­mään yhdessä viestin­nän ammat­ti­lai­sen kanssa. Projek­tin tavoit­tee­na on tuoda nuoril­le voimaut­ta­via kokemuk­sia ja torjua syrjäy­ty­mis­tä sekä yksinäi­syyt­tä. Voit antaa äänesi nuorten projek­til­le Säästö­pan­kin kampan­ja­si­vul­la 28.3. mennes­sä!Ääni meille on ääni…

  Lue lisää