Avainsana: Orangecassette

  • Oo ku oot! – Sometempaus ja streameja

    Oo ku oot! – Sometempaus ja streameja

    Nuorten toteut­ta­ma kampan­ja ennak­ko­luu­lois­ta pyöräh­tää käyntiin 8.11. ja tuo kanavil­le keskus­te­lua mm. stereo­ty­piois­ta ja kehopo­si­tii­vi­suu­des­ta. Music Against Drugs ry:n eri toimin­toi­hin osallis­tu­vat nuoret ovat ideoi­neet yhdessä kampan­jan, joka ottaa strea­mien ja somekan­pan­jan kautta kantaa ennak­ko­luu­loi­hin. Oo ku oot! ‑kampan­jan stream-päivät on nyt lyöty lukkoon. Jokai­sel­la strea­mil­la on oma teeman­sa, joka koskee tavalla tai toisel­la tasa-arvoa…

    Lue lisää