Avainsana: nuorten blogi

 • Kuulumisia tiimileiriltä

  Kuulumisia tiimileiriltä

  Yhteen kolah­te­le­via (enemmän­kin tömäh­te­le­viä) miekko­ja sekä eri muodos­tel­mis­sa lente­le­viä palloja… Muun muassa näistä koostui nelos­tii­min tiimi­lei­ri 22.–24.2., teemal­la Medie­val eli keskiai­ka. Teema kattoi aikalail­la koko leirin ohjatun vapaa-ajan toimin­nan ja ulottui jopa sattu­mal­ta molem­pien iltojen kortti­pe­lei­hin. Teeman tavoit­tee­na olikin bondata erilais­ten tiimi­läis­ten kanssa hauskan ja erilai­sen tekemi­sen merkeis­sä. Keski­viik­ko­aa­mu­na oli väsynyt­tä, monen­lai­sil­la fiilik­sil­lä sekä hyvällä…

  Lue lisää

 • Tiimiharjoittelija-blogi, Tiina Harju (vko 7)

  Tiimiharjoittelija-blogi, Tiina Harju (vko 7)

  Kaikkien on saatava kulkee se oma tie – Muuten maalissa ei tunnu, että ollaan siellä. Vaattei­ta­ni, ulkonä­köä­ni ja hiustyy­liä­ni haukut­tiin sekä nälvit­tiin. Joka vuosi yhtei­se­nä koulu­ku­vaus­päi­vä­nä vaattei­ta­ni pilkat­tiin ja kuinka minä pilaan olemuk­sel­la­ni koko luokka­ku­van. Nuo sanat osuivat ja upposi­vat kuin nuolet. Vaattei­sii­ni piirret­tiin ja minut valit­tiin aina koulun liikun­ta­tun­neil­la joukku­ee­seen viimei­se­nä. Olen yrittä­nyt unohtaa…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs nuorten blogi

  Terve­tu­loa Music Against Drugs nuorten blogiin! (: Tämä blogi on tarkoi­tet­tu kaikil­le meidän agenteil­le, vapaa­eh­toi­sil­le, työhar­joit­te­li­joil­le ja muille toimin­nas­ta kiinnos­tu­neil­le. Tarkoi­tus olisi kirjoi­tel­la positii­vi­seen ja ratkai­su­kes­kei­seen sävyyn arkipäi­vän teemois­ta sekä mieltä askar­rut­ta­vis­ta­kin asiois­ta. Mukaan kirjoit­ta­maan pääset halutes­sa­si ottamal­la yhteyt­tä Miioon (yhteys­tie­dot löyty­vät täältä): http://riemufinland.fi/uudistus/yhteydenotto Blogis­sa käsitel­lään vaihtu­via aiheita, joihin voit täysin vaikut­taa itse tai pyytää…

  Lue lisää