Avainsana: ehkäisevä päihdetyö

 • AMIKSILLE

  AMIKSILLE

  Amis-hanke on verkos­sa ja livenä toteu­tet­ta­vaa maksu­ton­ta ammatil­li­sil­le opiske­li­joil­le suunnat­tua toimin­taa. Lisätään yhdessä ammat­tiin opiske­le­vien hyvin­voin­tia sekä näkyvyyt­tä ja kuulu­vuut­ta! Toimin­ta on opiske­li­joi­den itsensä näköis­tä ja heidän tarpeis­taan lähte­vää. Myös me ollaan ylpeäs­ti amisten asialla! Alta näet tulevan toimin­tam­me. Osallis­tu­mi­nen on ilmais­ta, eikä sido mihin­kään. Jätä yhteys­tie­to­si alla olevas­ta painik­kees­ta, niin kuulet lisää toimin­nas­ta. Yhteys­tie­to­jen jättä­mi­nen…

  Lue lisää

 • NUORET: PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÄ EHKÄISTÄÄN HYVILLÄ KAVERISUHTEILLA, HARRASTUKSILLA JA MIELEKKÄÄLLÄ TEKEMISELLÄ

  NUORET: PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÄ EHKÄISTÄÄN HYVILLÄ KAVERISUHTEILLA, HARRASTUKSILLA JA MIELEKKÄÄLLÄ TEKEMISELLÄ

  nuoret: päihteiden käyttöä ehkäistään hyvillä kaverisuhteilla, harrastuksilla ja mielekkäällä tekemisellä Vantaal­la sijait­se­van Kilte­rin koulun liikun­ta­sa­lis­sa käy perjan­tai­aa­mu­na kuhina. Musiik­ki soi, loiste­put­ki­lam­put on sammu­tet­tu ja hallia on valais­tu eri värisil­lä uv-valoil­la. Tilaan odote­taan päivän aikana yli viittä­sa­taa Kilte­rin koulun yläkou­lu­lais­ta, pitämään yhdessä hauskaa, pelaa­maan erilai­sia pelejä ja saamaan tietoa päihteis­tä. Tapah­tu­man taustal­la on Music Against Drugs…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ‑kokonaisuuden aineistot

  Music Against Drugs ‑kokonaisuuden aineistot

  Linkit ehkäi­se­vän päihde­työn tueksi tarkoi­tet­tui­hin materi­aa­lei­hin löyty­vät nyt omasta materi­aa­li­pan­kis­ta verkko­si­vuil­tam­me. Materi­aa­leis­sa on sisäl­töä niin nuoril­le, opetta­jil­le, nuori­so­työn­te­ki­jöil­le kuin vanhem­mil­le­kin. Materi­aa­li­pan­kis­ta löydät myös vapaas­ti ja veloi­tuk­set­ta ladat­ta­vaa materi­aa­lia. Materi­aa­li­pank­kiin pääset tästä linkis­tä.

  Lue lisää