ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI PORIN KUVASKABASSA!

Porin kuvas­ka­ban osallis­tu­mis­ku­vat on julkais­tu Music Against Drugs ry:n FACEBOO­KIS­SA
ja INSTA­GRA­MIS­SA. Kiitos kaikil­le kilpai­lu­ku­van lähet­tä­neil­le! Käy antamas­sa äänesi suosik­ki­ku­val­le­si tykkää­mäl­lä kuvasta ja/tai jakamal­la sitä eteen­päin! Kuvas­ka­ban voitta­ja palki­taan Polaroid-kameral­la Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­mas­sa.

Kuvas­ka­ba järjes­te­tään osana Porin yläkou­luil­la järjes­tet­tä­vää Music Against Drugs ‑kokonai­suut­ta, joka huipen­tuu Porin keskus­tan nuori­so­ta­lol­la järjes­tet­tä­vään iltata­pah­tu­maan pe 14.12.2018. 

Huom! Kehoi­tam­me kilpai­li­joi­ta kampan­joi­maan myös itsensä puoles­ta ja pyytä­mään ystävi­ään äänes­tä­mään! ?