OSALLISTU SOMEKAMPANJAAN!

1.

Seuraa Insta­gra­mis­sa @musicagainstdrugs ja lisää Snapc­ha­tis­sa kaverik­se­si tunnus @musicagdrugs

3.

Kampan­ja käynnis­tyy koulu­vii­kon alussa maanan­tai­na 10.12  ja päättyy sunnun­tai­na 16.12. Osallis­tu­nei­den kesken arvotaan palkin­to­ja!

2.

Kirjoi­ta post-it lapulle tsemp­paa­va ja positii­vi­nen lause ja kuvaa joko post-it lappusi tai itsesi post-it lappusi kanssa.  Tämän jälkeen julkai­se kuva Insta­gra­mis­sa. Käytä julkai­sus­sa­si hashta­ge­ja #tsemp­pi­la­put ja #musica­gainstdrugs.

Insta­gra­mis­sa tägää julkai­suusi @musicagainstdrugs ja haasta kaverei­ta mukaan tägää­mäl­lä heidät. Käytä julkai­sus­sa hashta­gia #tsemp­pi­la­put.

Voit myös Snapc­ha­tis­sa julkais­ta kuvan tsemp­pi­la­pus­ta­si omaan tarinaa­si ja lähet­tää sen käyttä­jil­le @musicagdrugs ja kavereil­le­si sekä haastaa heidät mukaan.