ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI PORIN MUSIIKKIKILPAILUSSA!

Porin musiik­ki­kil­pai­luun osallis­tu­nei­den artistien/bändien kisakap­pa­leet on julkais­tu Music Against Drugs ry:n Youtube-kanaval­la. Iso kiitos kaikil­le kilpai­lu­kap­pa­leen lähet­tä­neil­le! Käy antamas­sa äänesi suosi­kil­le­si tykkää­mäl­lä ja/tai jakamal­la linkkiä eteen­päin! Musiik­ki­kil­pai­lun voitta­ja palki­taan CD-partner­sin 100 kappa­leen levypai­nok­sel­la omasta musii­kis­ta (arvo 570 euroa). 100 kpl digipack (CD-audio, 4‑sivuinen digipak DCD 2/1 4‑väripainatuksella, kirkas tray, 5‑värinen offset labeli, koteloi­den muovi­tus + netti­la­taus.

Musiik­ki­kil­pai­lu järjes­te­tään osana Porin yläkou­luil­la järjes­tet­tä­vää Music Against Drugs ‑kokonai­suut­ta, joka huipen­tuu Porin keskus­tan nuori­so­ta­lol­la järjes­tet­tä­vään iltata­pah­tu­maan 14.12.2018.

Huom! Kehoi­tam­me kilpai­li­joi­ta kampan­joi­maan myös itsensä puoles­ta ja pyytä­mään ystävi­ään äänes­tä­mään! 😉