OSALLISTU OULUN MUSIIKKIKILPAILUUN 16.9. MENNESSÄ

ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI OULUN MUSIIKKIKILPAILUSSA 2.10.2022 MENNESSÄ!

Oulun musiik­ki­kil­pai­luun osallis­tu­nei­den artistien/yhtyeiden kisakap­pa­leet on julkais­tu Music Against Drugs ry:n Youtube-kanaval­la ja Faceboo­kis­sa. Iso kiitos kaikil­le kilpai­lu­kap­pa­leen lähet­tä­neil­le! Käy antamas­sa äänesi suosi­kil­le­si tykkää­mäl­lä ja/tai jakamal­la kappa­let­ta eteen­päin! 

Kolme eniten tykkäyk­siä ja jakoja somessa kerän­nyt­tä bändiä/artistia pääsee esiin­ty­mään Oulun Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­maan Oulun Tulli­sa­lis­sa 7.10.2022. Iltata­pah­tu­mas­sa yleisö äänes­tää suosik­kin­sa ja  eniten ääniä saanut finalis­ti saa tausta­la­ka­nan (2x3 m) omalla logolla CD-partne­ril­ta. Kehotam­me kilpai­li­joi­ta kampan­joi­maan myös itsensä puoles­ta ja pyytä­mään ystävi­ään äänes­tä­mään!

Musiik­ki­kil­pai­lu järjes­te­tään osana Oulun yläkou­luil­la järjes­tet­tä­vää Music Against Drugs ‑kokonai­suut­ta, joka huipen­tuu Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­la järjes­tet­tä­vään Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­maan 29.4.2022 klo 17–22.

Äänestä Faceboo­kis­sa tästä linkis­tä.
Äänestä Youtu­bes­sa tästä linkis­tä.