ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI 6.10. MENNESSÄ!

Oulun kuvakil­pai­lun osallis­tu­mis­ku­vat on julkais­tu Music Against Drugs ry:n INSTA­GRA­MIS­SA ja FACEBOO­KIS­SA. Kiitos kaikil­le kilpai­lu­ku­van lähet­tä­neil­le! Käy antamas­sa äänesi suosik­ki­ku­val­le­si tykkää­mäl­lä kuvasta! Kolme eniten tykkäyk­siä saanut­ta osallis­tu­jaa palki­taan Polaroid-kameroil­la Oulun Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­mas­sa Tulli­sa­lis­sa 7.10. klo 17–22. Kuvakil­pai­lu järjes­te­tään osana Oulun yläkou­luil­la järjes­tet­tä­vää Music Against Drugs ‑kokonai­suut­ta.

Huom! Kehoi­tam­me kilpai­li­joi­ta kampan­joi­maan myös itsensä puoles­ta ja pyytä­mään ystävi­ään äänes­tä­mään!

Kuvakil­pai­lun palkin­to­jen­ja­ko Jyväs­ky­län Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­mas­sa 29.4.2022.
Kuvassa vasem­mal­la Jyväs­ky­län kuvakil­pai­lun voitta­ja. Kuva: Juho Virin­kos­ki


YHTEIS­TYÖS­SÄ: