ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI JOENSUUN
KUVAKILPAILUSSA 29.3. MENNESSÄ!

Joensuun kuvakil­pai­lun osallis­tu­mis­ku­vat on nyt julkais­tu Music Against Drugs ry:n INSTA­GRA­MIS­SA! Kiitos kaikil­le kilpai­lu­ku­van lähet­tä­neil­le! Käy antamas­sa äänesi suosik­ki­ku­val­le­si tykkää­mäl­lä kuvasta! Kolme eniten tykkäyk­siä saanut­ta osallis­tu­jaa palki­taan Polaroid-kameral­la Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­mas­sa nuori­so­kes­kus Whispe­ris­sä 31.3. klo 17–22. Kuvakil­pai­lu järjes­te­tään osana Joensuun yläkou­luil­la järjes­tet­tä­vää Music Against Drugs ‑kokonai­suut­ta.

Huom! Kannus­tam­me kilpai­li­joi­ta kampan­joi­maan myös itsensä puoles­ta ja pyytä­mään ystävi­ään äänes­tä­mään! 

Kuvakil­pai­lun palkin­to­jen­ja­ko Jyväs­ky­län Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­mas­sa 29.4.2022. Kuva: Juho Virin­kos­ki


YHTEIS­TYÖS­SÄ: